เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องกลีบม้วนมะละแหม่ง

Liparis jovispluvii C.S.P.Parish & Rchb.f.
Leptorkis jovispluvii (C.S.P.Parish & Rchb.f.) Kuntze; Liparis odorata var. intacta Kerr
หัวใจมรกต, เอื้องกลีบม้วนดอกสร้อย
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 12-15 ซม. มีหัวใต้ดินรูปทรงกลม ถึงทรงรูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1 ซม. ใบ จำนวน 2-4 ใบ ออกสลับ แผ่นใบพันจีน รูปไข่ถึงรูปใบหอก กว้าง 2-3.5 ซม. ยาว 10-15 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ช่อดอกออกที่ปลายยอด แบบช่อกระจะ ยาว 12-15 ซม. ดอกย่อยจำนวนมาก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 0.5 ซม. สีเขียวแกมเหลือง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกม้วนงอ กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปรีแกมขอบขนานเบี้ยว กลีบดอกรูปแถบถึงกึ่งรูปลิ้น กลีบปากรูปไข่กว้าง อวบหนา ปลายกลีบแหลมหรือเว้าตื้น โคนกลีบมีแคลลัส 2 อัน เส้าเกสรสีขาวแกมเขียวอ่อน ยาวประมาณ 2 มม.
Terrestrial, 12 - 15 cm tall; corms globose to ovoid, 0.5 - 1 cm in diameter. Leaves 2 - 4, alternate, plicate, ovate to lanceolate, 2 - 3.5 cm wide, 10 - 15 cm long, apex acuminate. Inflorescence terminal, racemose, 12 - 15 cm long, many-flowered. Flowers ca. 0.5 cm across, yellowish-green; sepals and petals recurved; dorsal sepal lanceolate-oblong; lateral sepals obliquely oblong-elliptic; petals linear to subspathulate; lip broadly ovate, thick, acute and emarginate, with 2 basal calli; column greenish- white, ca. 2 mm long.
ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขาต่ำทางภาคเหนือ และภาคตะวันตก ที่ระดับความสูง 280-1,100 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม. การกระจายพันธุ์: เมียนมา และกัมพูชา
Deciduous dipterocarp forest, dry evergreen forest and lower montane forest in Northern and Western Thailand; 280 - 1,100 m alt. Flowering in May - August. Distribution: Myanmar and Cambodia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Liparis jovispluvii C.S.P.Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: