เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องกลีบม้วนใบแผ่

Liparis latifolia Lindl.
Malaxis latifolia Blume; Cestichis latifolia (Lindl.) Pfitzer; Leptorkis latifolia (Lindl.) Kuntze; Stichorkis latifolia (Lindl.) Pfitzer; Cestichis latifolia M.A.Clem. & D.L.Jones; Blepharoglossum latifolium (Blume) L.Li; Liparis fulgens Rolfe; Liparis robusta Hook.f.; Liparis scortechinii Hook.f.; Stichorkis robusta (Hook.f.) Marg.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอก ค่อนข้างแบน ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นในรูปใบหอกถึงรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 4.5-6.5 ซม. ยาว 22-34 ซม. ปลายแหลมถึงเรียวแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะ ดอกย่อยจำนวนมาก ดอก บานเต็มที่กว้าง 1.5-2 ซม. สีน้ำตาลแกมส้มถึงสีน้ำตาลแกมแดง กลีบเลี้ยงกลารูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนานแกมรูปในหอกเบี้ยว กลีบดอกรูปแถบ กลีบปากรูปพัด ปลายกลีบแยกเป็น 2 แฉก ขอบกลีบหยักซี่ฟัน เส้าเกสรสีขาวถึงสีเขียวอ่อน ยาว 4.5-6 มม.
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs terete from a fusiform base, slightly compressed. Leaves 1, terminal of pseudobulb, lanceolate to lanceolate- oblong, 4.5 - 6.5 cm wide, 22 - 34 cm long, apex acute to acuminate. Inflorescence terminal, racemose, many-flowered. Flowers 1.5 - 2 cm across, orange- brown to reddish-brown; dorsal sepal lanceolate- oblong, lateral sepals obliquely lanceolate-oblong; petals linear; lip flabellate, apex deeply bilobed, margin dentate; column white to greenish-white, 4.5-6mmlong.
พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคใต้ ที่ระดับความสูง 400-600 เมตร จากระดับน้ำทะเล ทางภาคใต้ ออกดอกช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม. การกระจายพันธุ์: จีนตอนใต้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหมู่เกาะแปซิฟิก
Tropical evergreen forest in Peninsular Thailand; 400 - 600 m alt. Flowering in April - May. Distribution: South China, Southeast Asia and Pacific Islands.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: