เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

ขอซิง

Luisia curtisii Seidenf.
-
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย หรือ อาศัยบนหิน เจริญทางยอด ลำต้นรูปทรงกระบอกเรียว ตั้งตรง ยาว 9-60 ซม. ใบ จำนวน 1-7 ใบ ออกสลับ แผ่นใบรูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.4 ซม. ยาว 10-15 ซม. ปลายใบมน ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะแน่น จำนวน 2-5 ดอก ทะยอยบานทีละ 1-2 ดอก ก้านช่อดอกสั้น ดอก บานเต็มที่กว้าง 1.5-2 ซม. สีขาวแกมเหลืองแต้มสีม่วงจาง ๆ กลีบปากสีม่วงเข้ม กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนาน โค้งคล้ายท้องเรือ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปรีแกมขอบขนาน ด้านหลังกลีบมีสันเด่นชัด กลีบดอกรูปแถบ กลีบปากหนา พูกลางกลีบปากเป็นสันขรุขระ หูกลีบปากสั้น
Epiphyte or lithophyte, monopodial; stem terete, slender, erect, 9 - 60 cm long. Leaves 1 - 7, alternate, terete, 0.3 - 0.4 cm in diameter, 10 - 15 cm long, apex obtuse. Inflorescence axillary, densely racemose, 2- to 5-flowered, opening 1 - 2 flowers at the same time; puducle short. Flowers 1.5 - 2 cm across, dull yellowish-white suffused with purple, lip dark purple; dorsal sepal oblong, boat-shaped; lateral sepals oblong-elliptic, apex obtuse, with keel on abaxial; petals linear, apex obtuse; lip thick, midlobe rough, sidelobes short.
ป่าดิบเขตร้อน ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 0-1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม. การกระจายพันธุ์: ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Tropical evergreen forest, dry evergreen forest and hill evergreen forest in Northeastern and Peninsular; 0 - 1,300 m alt. Flowering in April - May. Distribution: Southeast Asia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: