เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

ตานตะขาบ

Microsaccus griffithii (C.S.P.Parish & Rchb.f.) Seidenf.
Saccolabium griffithii C.S.P.Parish & Rchb.f.; Gastrochilus griffithii (C.S.P.Parish & Rchb.f.) Kuntze; Microsaccus brevifolius J.J.Sm.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด ลำต้นขนาดเล็ก ยาว 10-15 ซม. ใบ จำนวนมาก ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบแบนด้านข้าง หนาและอวบน้ำ รูปไข่ถึงรูปใบหอก กว้าง 0.3-0.5 ซม. ยาว 0.5-0.8 ซม. ปลายใบมนจนถึงแยกเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะ จำนวน 2 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 3-5 มม. สีขาว กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน ปลายกลีบแหลม กลีบเลี้ยงคู่ข้างโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นถุงกลม กลีบดอกรูปรี ปลายกลีบแหลม กลีบปากขนาดเล็ก มีเดือยรูปทรงกลม
Epiphyte, monopodial; stem small, 10 - 15 cm. Leaves many, distichous, bilaterally flattened, thick and succulent, ovate to lanceolate, 0.3 - 0.5 cm wide, 0.5 - 0.8 cm long, apex obtuse to unequally bilobed. Inflorescence axillary, racemose, 2-flowered. Flowers 3 - 5 mm across, white; sepals oblong, apex acute; lateral sepals saccate at base; petals elliptic, apex acute, lip small with globose spur.
ป่าดิบเขตร้อนทางภาคตะวันออก และภาคใต้ที่ระดับความสูง 0-200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน. การกระจายพันธุ์: ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Tropical evergreen forest in Eastern and Peninsular Thailand; 0 - 200 m alt. Flowering in July - November. Distribution: Southeast Asia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: