เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

นกคุ้มภู

Odontochilus elwesii C.B.Clarke ex Hook.f.
Cystopus elwesii (C.B.Clarke ex Hook.f.) Kuntze; Anoectochilus elwesii (C.B.Clarke ex Hook.f.) King & Pantl.; Anoectochilus daoensis Gagnep.; Odontochilus purpureus C.S.Leou; Anoectochilus purpureus (C.S.Leou) S.S.Ying
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน มีเหง้าทอดเลื้อย ลำต้นและยอดตั้งตรง สูง 8-30 ซม. ใบ จำนวน 3-7 ใบ แผ่นใบสีน้ำตาลแกมแดง รูปไบหอก แกมรูปขอบขนาน กว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 1.5-5.6 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอด แบบช่อเชิงลด จำนวน 1-4 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 1-1.5 ซม. กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกและกลีบปากสีขาว มีแต้มจุดสีน้ำตาลถึงสีแดงเข้มกลางกลีบ กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนานเบี้ยว กลีบดอกรูปไข่กลับเบี้ยว กลีบปากแผ่นยาวตรงปลายกลีบแยกเป็น 2 แฉกลึก ขอบด้านข้างบริเวณส่วนกลางกลีบหยักแบบจักฟันเลื่อยถึงจักซี่หวี
Terrestrial, rhizome creeping, stem erect from a decumbent base, 8 - 30 cm tall. Leaves 3 - 7, reddish-brown, oblong-lanceolate, 1 - 2.5 cm wide, 1.5 - 5.6 cm long, apex acute. Inflorescence terminal, spicate, 1- to 4-flowered. Flowers 1 - 1.5 cm across, green with white petals and lip white with dark reddish to brownish markings on the middle; dorsal sepal ovate; lateral sepals obliquely oblong; petals obliquely obovate; lip straight, epichile deeply bilobed, mesochile with dentate to pectinate flanges.
พบตามป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ที่ระดับความสูง 800-1,450 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนมีถุนายน - กรกฎาคม.​ การกระจายพันธุ์: ภูฏาน อินเดีย เมียนมา จีนตอนใต้ เวียดนาม และไต้หวัน
Dry evergreen forest and hill evergreen forest in Northern, Northeastern and Western Thailand; 800 - 1,450 m alt. Flowering in June - July. Distribution: Bhutan, India, Myanmar, South China, Vietnam and Taiwan.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: