เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

นกคุ้มไฟ

Odontochilus lanceolatus (Lindl.) Blume
Anoectochilus lanceolatus Lindl.; Cystopus lanceolatus (Lindl.) Kuntze; Anoectochilus luteus Lindl.; Anoectochilus flavus Benth. & Hook.f.; Cystopus flavus (Benth. & Hook.f.) Kuntze; Odontochilus yunnanensis Rolfe
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน มีเหง้าทอดเลื้อย ลำต้นและยอดตั้งตรงสูง 15-30 ซม. ใบ จำนวน 3-7 ใบ แผ่นใบสีเขียว มีเส้นใบสีขาว ด้านบน แผ่นใบรูปใบหอกถึงรูปไข่ หรือรูปรี กว้าง 2-4 ซม. ยาว 3.5-10 ซม. ปลายใบเป็นติ่งแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอด แบบช่อเชิงลด จำนวน 15-30 ดอก ก้านช่อดอกยาว 4-6 ซม. มีขนนุ่ม ดอก บานเต็มที่กว้าง 1-1.5 ซม. สีเหลือง ถึงสีเหลืองแกมเขียว กลีบเลี้ยงกลางปลายงุ้ม กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่แกมรี กลีบปากสีเหลือง รูปตัววายโคนกลีบปากเป็นแอ่งตื้น 2 แอ่ง มีแผ่นกั้งกลาง ขอบด้านข้างบริเวณส่วนการกลีบจักซี่ฟัน 4-9 เส้น ปลายกลีบแยกเป็น 2 แฉก เส้นเกสรสั้นและปลายมีรยางค์
Terrestrial, rhizome creeping, stem erect from a decumbent base, 15 - 30 cm tall. Leaves 3 - 7, green with white reticulation above, lanceolate to ovate or elliptic, 2 - 4 cm wide, 3.5 - 10 cm long, apex mucronate. Inflorescence terminal, spicate, 15- to 30-flowered; peduncle 4 - 6 cm tall, pubescent. Flowers 1 - 1.5 cm across, yellow to yellowish-green, dorsal sepal concave, lateral sepals elliptic-ovate; lip yellow, Y-shaped, base concave with septum, mesochile with 4 - 9 of dentate-pectinate flanges, epichile deeply bilobed; column with appendage at apex.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 1,300-2,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม. การกระจายพันธุ์: ภูฏาน เนปาล ตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียว เมียนมา จีนตอนใต้ ไต้หวัน และภูมิภาคอินโดจีน
Hill evergreen forest in Northern Thailand; 1,300 - 2,000 m alt. Flowering in July - October. Distribution: Bhutan, Nepal, Northeast India, Myanmar, South China, Taiwan and Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: