เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องผีเสื้อชมพู

Phalaenopsis lowii Rchb.f.
Polychilos lowii (Rchb.f.) Shim; Doritis lowii (Rchb.f.) T.Yukawa & K.Kita; Phalaenopsis proboscidioides C.S.P.Parish ex Rchb.f.; Phalaenopsis lowii f. alba O.Gruss
เอื้องจะงอยปากนก
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย หรืออาศัยบนหิน เจริญทางยอดใบ จำนวน 1-3 ใบ แผ่นใบรูปไข่ถึงรูปขอบขนานแกมรี กว้าง 3-3.5 ซม. ยาว 8-10 ซม. ปลายใบมนถึงแหลม ช่อดอกออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะ จำนวน 2-3 ดอก ก้านช่อดอกยาว 20-30 ซม. ดอก บานเต็มที่กว้าง 4-5 ซม. สีขาวแกมชมพู กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนานถึงรูปรี กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่กว้างเบี้ยว กลีบดอกรูปพัด กลีบปากสีม่วง รูปรีแยกเป็น 3 พู หูกลีบปากตั้งตรง กลางกลีบปากมีสัน 2 สัน เส้าเกสรมีจะงอยยาวและสอบเรียว ปลายแยกเป็นแฉกลึก
Epiphyte or lithophyte, monopodial. Leaves 1 - 3, ovate to elliptic-oblong, 3 - 3.5 cm wide, 8 - 10 cm long, apex obtuse to acute. Inflorescence axillary, racemose, 2- to 3-flowered, peduncle 20 - 30 cm long. Flowers 4 - 5 cm across pinkish-white; dorsal sepal oblong to elliptic; lateral sepals broadly and obliquely ovate; petals flabellate; lip purple, elliptic in outline, 3-lobed, sidelobes erect, with 2 keels at mesochile; column with long wings toward attenuate at apex, apex bipartite.
พบตามป่าดิบเขตร้อน และป่าดิบแล้งในพื้นที่เขา หินปูนทางภาคตะวันตก ที่ระดับความสูงประมาณ 500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม. การกระจายพันธุ์: เมียนมา
Tropical evergreen forest and dry evergreen forest in limestone hills in Western Thailand; ca. 500 m alt. Flowering in August - October. Distribution: Myanmar.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: