เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องนิ่มดอกเหลือง

Pinalia bractescens (Lindl.) Kuntze
Eria bractescens Lindl.; Trias bractescens (Lindl.) Mason; Eria dillwynii Hook.; Eria pulchella Griff.; Trias pulchella Mason; Eria littoralis Teijsm. & Binn.; Eria griffithii Rchb.f.; Eria bractescens var. kurzii Hook.f.; Eria kurzii Anderson ex Hook.f.; Pinalia pulchella Kuntze; Eria bractescens var. latipetala Leav.; Eria lactea Kraenzl.; Dendrobium subterrestre Gagnep.; Tropilis subterrestris (Gagnep.) Rauschert
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยทรงรูปไข่ถึงรูปทรงกระบอก สูง 3-7 ซม. ใบ จำนวน 1-2 ใบ แผ่นใบรูปรี แกมรูปใบหอก กว้าง 3-4 ซม. ยาว 12-14 ซม. ปลายใบมน ช่อดอก ออกที่ข้อลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะจำนวน 10-15 ดอก ใบประดับรูปใบหอกแกมรูปไข่แคบสีเหลืองแกมเขียว ติดทน ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 1 ซม. สีขาวครีมถึงสีเหลืองอ่อน กลีบปากสีเหลืองเข้ม มักมีเแต้มสีแดงแกมม่วงที่หูกลีบปากและสันกลาง กลีบเลี้ยงกลางรูปใบหอก กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปสามเหลี่ยมแกมรูปหอก โคนกลีบเบี้ยว กลีบดอกรูปรีแกมรูปใบหอก กลีบปากรูปไข่กลับ กลีบปากพูกลางรูปเกือบสี่เหลี่ยม กลางกลีบปากมีสัน 3 สัน จากโคนกลีบถึงปลายกลีบปาก
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs ovate to cylindrical, 3 - 7 cm tall. Leaves 1 - 2, lanceolate- elliptic, 3 - 4 cm wide, 12 - 14 cm long, apex obtuse. Inflorescence axillary, racemose, 10- to 15-flowered; floral bracts narrowly ovate-lanceolate, yellowish-green, persistent. Flowers ca. 1 cm across, white-creamy to pale yellow, lip dark yellow with purplish-red at sidelobes and keels; dorsal sepal lanceolate; lateral sepals lanceolate-triangular, base unequal; petals lanceolate-elliptic; lip obovate, with 3 keels on the middle, midlobe truncate, rugose.
พบกระจายพันธุ์เกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทย ตามป่าดิบเขตร้อนและป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 100-700 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์. การกระจายพันธุ์: แถบเอเชียกลาง อินเดีย ถึงนิวกินี
Widely distributed throughout Thailand in tropical evergreen forest and dry evergreen forest; 100 - 700 m alt. Flowering in February. Distribution: Tropical Asia from India to New Guinea.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: