เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องช่อเงินยวง

Pinalia globulifera (Seidenf.) A.N.Rao
Eria globulifera Seidenf.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยอวบ หนา ใบ จำนวน 4-5 ใบ ออกใกล้ปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปรีถึงรูปรีกว้าง กว้าง 1.5-3.5 ซม. ยาว 5-16 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะแน่น ยาว 4.5-5.5 ซม. ดอกย่อยจำนวนมาก ดอก บานเต็มที่กว้าง 4-6 มม. สีขาวครีม ปลายกลีบปากมีแต้มสีเหลือง รักไข่และก้านดอกมีขน กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่แกมรูปใบหอก กลีบดอกรูปใบหอกกลับ กลีบปากแยกเป็น 3 พู กลีบปากพูกลางรูปกลม อวบหนา หูกลีบปากรูปเกือบกลม ตั้งตรง
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs fleshly, thick. Leaves 4 - 5, subterminal, elliptic to broadly elliptic, 1.5 - 3.5 cm wide, 5 - 16 cm long, apex acute. Inflorescence axillary, denesely racemose, 4.5 - 5.5 cm long, many-flowered. Flowers 4 - 6 mm across, creamy-white with yellow on midlobe of lip; ovary and pedicle denesely pubescent; dorsal sepal ovate; lateral sepals lanceolate-ovate; petals oblanceolate; lip 3-lobed; midlobe rounded, thick, sidelobes semicirculate, erect.
ป่าดิบแล้วและป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 300-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน. การกระจายพันธุ์: อินเดีย และภูมิภาคอินโดจีน
Dry evergreen forest and hill evergreen forest in Northern, Western, Eastern and Peninsular Thailand; 300 - 1,200 m alt. Flowering in July - November. Distribution: India and Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Pinalia globulifera (Seidenf.) A.N.Rao ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: