เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องแจกันเงิน

Pinalia obesa (Lindl.) Kuntze
Eria obesa Lindl.; Trias obesa (Lindl.) Mason; Hymeneria obesa (Lindl.) M.A.Clem. & D.L.Jones; Eria lindleyana Griff.; Eria prainii Briq.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยรูปทรงรี สูง 5-8 ซม. ใบ จำนวน 2-5 ใบ ออกสลับ แผ่นใบรูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 13-18 ซม. ปลายใบแหลม ทิ้งใบช่วงออกดอก ช่อดอก ออกที่ข้อลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะสั้น จำนวน 4-8 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 1-1.5 ซม. สีขาวถึงสีครีม มีใบประดับสีเหลืองเข้ม กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่แกมรี กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปหอกแกมรี โคนกลีบเบี้ยว กลีบดอกรูปหอกแกมรี กลีบปากรูปรี สีเหลืองอ่อนภายในกลีบปากมีสัน 3 สัน สันเส้นกลางจะยาวถึงปลายกลีบปาก แผ่นกลีบปากปลายตัด เส้าเกสรสั้นและมีคางดอกยาว
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs elliptic, 5 - 8 cm tall. Leaves 2 - 5, alternate, oblong-elliptic, 2.5 - 3 cm wide, 13 - 18 cm long, apex acute, deciduous and usually leafless when anthesis. Inflorescence arising from node of pseudobulb, shortly racemose, 4- to 8-flowered. Flowers 1 - 1.5 cm across, white or creamy white; dorsal sepal ovate-elliptic; lateral sepals lanceolate-elliptic, base unequal; petals lanceolate-elliptic; lip elliptic, truncate, pale yellow, with 3 keels on the middle; column short, mentum long.
พบตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้งทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 200-500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม. การกระจายพันธุ์: ภูมิภาคอินโดจีน
Mixed deciduous forest and dry evergreen forest in Northern Thailand; 200 - 500 m alt. Flowering in November - March. Distribution: Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Pinalia obesa (Lindl.) Kuntze ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: