เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องแจกันตะวันตก

Pinalia simplex (Seidenf.) Schuit.
Eria simplex Seidenf.
เอื้องนิ่มก้านแดง
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วย รูปทรงรี ค่อนข้างแบน ใบ จำนวน 3-4 ใบ ออกสลับ แผ่นใบรูปรีถึงรูปแถบ กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 2-10 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายลำลูกกล้วยที่เจริญใหม่ จำนวน 4-6 ดอก ใบประดับรูปไข่แกมรี สีเขียวแกมเหลือง รังไข่และก้านดอกสีม่วงแดง มีขน ดอก บานเต็มที่กว้าง 1-1.2 ซม. สีขาวแกมชมพู โคนกลีบแต้มสีม่วงแดง กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนานแกมรี กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปสามเหลี่ยมเบี้ยว กลีบดอกรูปรีแกมรูปแถบ กลีบปากรูปใบหอก กลีบปากสีขาว โคนกลีบสีม่วงเข้ม กลางกลีบมีสัน 3 สันตั้งแต่โคนกลีบเกือบจรดปลายกลีบ หูกลีบปากไม่ชัดเจน ตั้งตรง
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs fusiform, laterally comprassed. Leaves 3 - 4, alternate, elliptic to linear, 1.5 - 2 cm wide, 2 - 10 cm long, apex acute. Inflorescence terminal of young shoot, 4- to 6-flowered; bract ovate-elliptic, yellowish-green; ovary and pedicel reddish-purple. Flowers 1 - 1.2 cm across, pinkish-white with reddish-purple at base of sepals and petals; dorsal sepal elliptic-oblong; lateral sepals obliquely and narrowly triangular; petals linear-elliptic; lip lanceolate, white with purple at base, 3 keels from base to apex, sidelobes indistinct, erect.
พบตามป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้วทางภาคเหนือ และภาคตะวันตก ที่ระดับความสูง 450-900 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม. การกระจายพันธุ์: พืชถิ่นเดียวของประเทศไทย
Mixed deciduous forest and dry evergreen forest in Northern and Western Thailand; 450 - 900 m alt. Flowering in July. Distribution: Endemic to Thailand.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: