เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องใบมะขาม

Podochilus microphyllus Lindl.
Podochilus confusus J.J.Sm.
สะรูกใบเล็ก, เอื้องขนนก
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำต้นเรียวเล็ก ยาว 10-20 ซม. ใล จำนวนมาก ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปขอบขนานถึงรูปใบหอก กว้างประมาณ 0.2 ซม. ยาว 0.8-1 ซม. ปลายใบเรียวแหลมหรือเป็นติ่งแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอด แบบช่อกระจะสั้น จำนวน 3-5 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 3 มม. สีขาว มีแต้มสีม่วงแดงกลางกลีบ กลีบเลี้ยงรูปไข่ ปลายกลีบแหลม กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปสามเหลี่ยมกว้าง โคนกลีบหุ้มกลีบปากคล้ายเดือย ปลายกลีบแหลม กลีบดอกรูปรีถึงรูปไข่ ปลายกลีบแหลมหรือเว้าตื้น กลีบปากรูปไข่กว้างหรือรูปสามเหลี่ยมปลายกลีบมนเส้าเกสรสั้น สีขาว
Epiphyte, sympodial; stem slender, 10 - 20 cm long. Leaves many, distichous, oblong to lanceolate, ca. 0.2 cm wide, 0.8 - 1 cm long, apex acuminate to mucronate. Inflorescence terminal, shortly racemose, 3- to 5-flowered. Flowers ca. 3 mm across, white with reddish-purple blotch on middle; dorsal sepal ovate, apex acute; lateral sepals broadly triangular, base forming like spur, apex acute; petals elliptic to ovate, apex acute to emarginate; lip broadly ovate to triangular, apex obtuse; column short, white.
พบตามป่าดิบชื้นและป่าดิบเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 60-1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนมถุนายน - กรกฎาคม. การกระจายพันธุ์: ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Tropical evergreen forest and hill evergreen forest in Northeastern, Eastern and Peninsular Thailand; 60 - 1,400 m alt. Flowering in June - July. Distribution: Southeast Asia.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: