เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องช้างคำใบเรียว

Pomatocalpa angustifolium Seidenf.
-
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด ใบ จำนวน 4-6 ใบ แผ่นใบหนาคล้ายหนัง รูปแถบถึงรูปขอบขนาน กว้าง 1-2 ซม. ยาว 8-10 ซม. ปลายใบหยักสองหรือสามแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะหรือช่อแยกแขนง ยาว 4-6 ซม. ดอกย่อยจำนวนมาก ดอก บานเต็มที่กว้าง ประมาณ 1 ซม. สีเหลืองแกมเขียว มีแต้มจุดสีน้ำตาลแกมม่วง ปลายเส้าเกสรสีเหลือง กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนาน กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปรีถึงรูปขอบขนาน กลีบดอกรูปรี กลีบปากสีขาว แยกเป็น 3 พู หูกลีบปากรูปคล้ายสี่เหลี่ยม กลีบปากพูกลางรูปครึ่งวงกลม โคนกลีบมีเดือยสีขาว ด้านในเดือยที่ติดกับโคนเส้าเกสรมีแผ่นเนื้อเยื่อคล้ายลิ้น เส้าเกสรสั้น
Epiphyte, monopodial. Leaves 4 - 6, coriaceous, linear to oblong, 1 - 2 cm wide, 8 - 10 cm long, apex unequally bilobed to trilobed. Inflorescence axillary, racemose or panicle, 4 - 6 cm long, many-flowered. Flowers ca. 1 cm across, greenish-yellow with purplish-brown dots and yellowish marking at apex of column; dorsal sepal oblong; lateral sepals elliptic to oblong; petals elliptic; lip white, 3-lobed, sidelobes subtriangular, midlobe semicircle; spur white with lamellate ornamentals inside; column short.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 100-700 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม. การกระจายพันธุ์: ภูมิภาคอินโดจีน
Hill evergreen forest in Northeastern, Eastern and Peninsular Thailand; 100 - 700 m alt. Flowering in December. Distribution: Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: