เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องเสือแผ้วลาย

Pomatocalpa diffusum Breda
Cleisostoma latifolium Lindl.; Cleisostoma cumingii Rchb.f.; Saccolabium hortense Ridl.; Saccolabium latifolium (Lindl.) Schltr.; Pomatocalpa hortense (Ridl.) J.J.Sm.; Pomatocalpa latifolium (Lindl.) J.J.Sm.; Sarcanthus cumingii (Rchb.f.) J.J.Sm.
เสือแผ้วแถบลาย
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด สูงได้ถึง 50 ซม. ใบ 8-16 ใบ แผ่นใบหนาคล้ายหนังสือ รูปขอบขนาน 1.5-2.5 ซม. ยาว 10-15 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะแยกแขนง ก้านข่อยาวได้ถึง 40 ซม. ดอกย่อยจำนวนมาก ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.6-0.8 ซม. สีเขียวแกมเหลือง ขอบกลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีน้ำตาลแดง กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกกลับ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่กลับ กลีบดอกรูปไข่กลับ กลีบปากอวบหนา พูกลางรูปสามเหลี่ยม ปลายโค้งลง เดือนรูปร่างคล้ายถ้วย สีเหลืองแกมเขียว มีแต้มจุดสีน้ำตาลแดง
Epiphyte, monopodial, up to 50 cm tall. Leaves 8 - 16, coriaceous, oblong, 1.5 - 2.5 cm wide, 10 - 15 cm long, apex unequally bilobed. Inflorescence axillary, racemose panicle, up to 40 cm long, many-flowered. Flowers 0.6 - 0.8 cm across, yellowish-green with reddish-brown on margin of sepals and petals; dorsal sepal oblanceolate- oblong, lateral sepals obovate, petals obovate, lip thick; midlobe triangular, recurved; spur cupuliform, greenish-yellow with reddish-brown markings.
พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคใต้ ที่ระดับความสูง 0-300 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกันยายน. การกระจายพันธุ์: มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
Tropical evergreen forest in Peninsular Thailand; 0 - 300 m alt. Flowering in September. Distribution: Malaysia, Indonesia and Philippines.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Pomatocalpa diffusum Breda ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: