เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องนิ่มตาข่าย

Porpax muscicola (Lindl.) Schuit., Y.P.Ng & H.A.Pedersen
Dendrobium muscicola Lindl.; Eria muscicola (Lindl.) Lindl.; Pinalia muscicola (Lindl.) Kuntze; Conchidium muscicola (Lindl.) Rauschert; Dendrobium parviflorum D.Don; Dendrobium multicaule Teijsm. & Binn.; Callista parviflora (D.Don) Kuntze
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย หรือ อาศัยบนหิน เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยรูปทรงกลมแบน ขึ้นชิดกัน ปกคลุมด้วยเนื้อเยื่อตาข่ายสีขาว ใบ จำนวน 2-3 ใบ แผ่นใบบาง รูปใบหอกกลับถึงรูปช้อน กว้าง 3-4 ซม. ยาว 10-20 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอดอ่อนโคนลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะ จำนวน 5-6 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 3-6 มม. สีเขียวอ่อน กลีบเลี้ยงกลางรูปใบหอก กลีบปากรูปเกือบรีปลายเรียวแหลม โคนกลีบปากมีแคลลัส 2 อัน
Epiphyte or lithophyte, sympodial; pseudobulbs globose, compressed, clustered on rhizome, covered by reticulate membranous sheaths. Leaves 2 - 3, thin, oblanceolate to spatulate, 3 - 4 cm wide, 10 - 20 cm long, apex acute. Inflorescence arising from terminal of young shoot on lateral pseudobulb, racemose, 5- to 6-flowered. Flowers 3 - 6 mm. across, pale green; dorsal sepal lanceolate ; lateral sepals ovate-lanceolate; petals lanceolate; lip subelliptic, apex acuminate, with 2 calli at base.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 1,200-1,900 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม. การกระจานพันธุ์: แถบเทือกเขาหิมาลัย จีนตอนใต้ จนถึงภูมิภาคอินโดจีน
Hill evergreen forest in Northern, Northeastern, Eastern, Western and Peninsular Thailand; 1,200 - 1,900 m alt. Flowering in July - August. Distribution: Himalaya range, South China to Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: