เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Dec 2021

เอื้องรังนกไทยทอง

Porpax thaithongiae Suddee, Promm. & Watthana
-
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลูกล้วยกลมแบนขึ้นชิดกัน ปกคลุมด้วยเนื้อเยือสีขาวคล้ายร่างแห ใบจำนวน 2 ใบ ออกด้านข้างลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปรีถึงรูปขอบขนาน กว้าง 1.3-1.5 ซม. ยาว 1.5-2 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอดอ่อนโคนลำลูกกล้วย จำนวน 1-2 ดอก ใบประดับเห็นชัดเจน ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 1 ซม. สีแดงเข้ม กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอด ตั้งแต่โคนเกือบถึงปลายกลีบคล้ายรูประฆัง ปลายแยกเป็น 3 พู ผิวกลีบเรียบ กลีบดอกรูปไข่ ปลายกลีบหยักย่น กลีบปากเป็นรูปไข่ ขอบกลีบจักเป็นครุย กลางกลีบมีสัน 3 สัน จากโคนถึงปลายกลีบ
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs subglobose, compressed, clustered on rhizome, covered with white reticulate. Leaves 2, arising from base of pseudobulb, elliptic to oblong, 1.3 - 1.5 cm wide, 1.5 - 2 cm long, apex acute. Inflorescence arising from terminal of young shoot, 1- to 2-flowered, bract distinct. Flowers ca. 1 cm across, red; sepals tubular, separated 3-lobed at apex, glabrous; petals ovate, apex semi-serrate; lip ovate, margin wawy, 3 keels on the middle from base to apex.
พบตามป่าเต็งรังและเขาหินปูนทางภาคเหนือที่ระดับความสูง 800-900 เมตรจากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม. การกระจายพันธุ์: พืชถิ่นเดียวของประเทศไทย
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: