เผยแพร่เมื่อ/created date: 3 Jan 2022

เสือดาวน้อย

Pteroceras leopardinum (C.S.P.Parish & Rchb.f.) Seidenf. & Smitinand
Thrixspermum leopardinum C.S.P.Parish & Rchb.f.; Sarcochilus leopardinus (C.S.P.Parish & Rchb.f.) Hook.f.; Sarcochilus benguetensis Ames & Quisumb.; Cleisostoma sigaldiense Guillaumin; Biermannia annamensis Guillaumin; Proteroceras holttumii J.Joseph & Vajr.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด ลำต้นยาว 5 - 15 ซม. ใบ จำนวน 5 - 6 ใบ รูปเกือบขอบขนาน กว้าง 1.5 - 2 ซม. ยาว 9 - 14 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด แบบช่อกระจะ จำนวน 8- 10 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 1 ซม. สีเหลืองแกมสีเขียว มีแต้มจุดสีน้ำตาลแกมม่วง กลีบปากและเดือยสีขาว มีแต้มจุดสีน้ำตาล กลีบเลี้ยงกลางรูปใบหอกแกมรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปสามเหลี่ยม กลีบดอกรูปขอบขนาน กลีบปากแยกเป็น 3 พู หูกลีบปากรูปขอบขนาน ตั้งตรง กลีบปากพูกลางรูปไข่ถึงรูปสามเหลี่ยม โคนกลีบปากมีแคลลัส เดือยรูปทรงกรวย ผนังด้านในมีขนหนาแน่นด้านใน
Epiphyte, monopodial; stem 5 - 15 cm long. Leaves5-6,suboblong,1.5-2cmwide,9-14cm long, apex acute. Inflorescence axillary, racemose, 8- to 10-flowered. Flowers ca. 1 cm across, greenish- yellow with purplish-brown spots, lip and spur white with brownish markings; dorsal sepal ovate- lanceolate; lateral sepals triangular; petals oblong; lip 3-lobed, sidelobes oblong, erect, midlobe ovate- triangular, with calli at base; spur conical-oblong, densely hairy inside.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูง 1,100 - 1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์. การกระจายพันธุ์: อินเดีย เมียนมา จีนตอนใต้ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Hill evergreen forest in Northern and Northeastern Thailand; 1,100 - 1,300 m alt. Flowering in February. Distribution: India, Myanmar, South China and Southeast Asia.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: