เผยแพร่เมื่อ/created date: 3 Jan 2022

เอื้องเสือดาว

Pteroceras teres (Blume) Holttum
Dendrocolla teres Blume; Aerides teres (Blume) Lindl.; Sarcochilus teres (Blume) Rchb.f.; Thrixspermum teres (Blume) Rchb.f.; Aerides suaveolens Roxb.; Pteroceras radicans Hassk.; Ornitharium striatulum Lindl. & Paxton; Sarcochilus suaveolens (Roxb.) Hook.f.; Sarcochilus palawanensis Ames; Sarcochilus teres var. exinflatus J.J.Sm.; Pteroceras suaveolens (Roxb.) Holttum
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด ใบ จำนวน 4 - 17 ใบ แผ่นใบรูปไข่แคบถึงรูปใบหอก กว้าง 1.5 - 2 ซม. ยาว 4.5 - ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะ ห้อยลง จำนวน 7 -8 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 1 - 1.2 ซม. สีเหลืองแกมเขียว มีจุดสีม่วงแกมน้ำตาล กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่แกมรี กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่กว้าง กลีบดอกรูปรีแกมไข่ กลีบปากแยกเป็น 3 แฉก อวบหนา หูกลีบปากตั้งตรง กลีบปากพูกลางสั้น โคนกลีบเป็นเดือย สีขาวมีแต้มจุดสีแดงเข้มตรงปลาย
Epiphyte, monopodial. Leaves 4 - 17, narrowly ovate to lanceolate, 1.5 - 2 cm wide, 9 - 4.5 cm long, apex unequally bilobed. Inflorescence axillary, racemose, pendulous, 7 to 8-flowered, opening in same time. Flowers 1 - 1.2 cm across, greenish-yellow with brownish-purple dots; dorsal sepal elliptic-ovate; lateral sepals broadly ovate; petals ovate-elliptic; lip 3-lobed, thick, sidelobes erect, midlobe short; spur at base, white with dark red at apex.
พบกระจายพันธุ์ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ตามป่าดิบเขตร้อน ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 500 - 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนกันยายน - พฤศจิกายน. การกระจายพันธุ์: เนปาล อินเดีย บังคลาเทศ เมียนมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์.
Widely distributed throughout Thailand in tropical evergreen forest, dry evergreen forest and hill evergreen forest; 500 - 1,500 m alt. Flowering in September - November. Distribution: Nepal, India, Bangladesh, Myanmar, Cambodia, Laos, Vietnam, Indonesia and Philippines.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: