เผยแพร่เมื่อ/created date: 3 Jan 2022

เอื้องหัวฆ้อนดอกเหลือง

Robiquetia aberrans (Schltr.) Kocyan & Schuit.
Saccolabium aberrans Schltr.; Malleola aberrans (Schltr.) J.J.Sm.; Malleola baliensis J.J.Sm.; Saccolabium macrantherum Ridl.; Abdominea macranthera (Ridl.) Carr; Malleola altocarinata Holttum; Malleola macranthera (Ridl.) Holttum
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด ลำต้นสั้น มีกาบใบหุ้ม ใบ จำนวน 3 - 4 ใบ แผ่นใบสีเขียวเข้มถึงสีม่วงแกมเขียว รูปใบหอก กว้าง 2 - 2.5 ซม. ยาว 8 - 10 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะแน่น ดอกย่อยจำนวนมาก ก้านช่อยาว 3 - 8 ซม. ดอก บานเต็มที่กว้าง 5 - 6 มม. สีเหลืองแกมเขียว กลีบเลี้ยงกลางรูปใบหอกกลับ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปใบหอกกลับเบี้ยว กลีบดอกรูปใบหอกกลับแกมรี กลีบปากสีขาว มีแต้มจุดสีม่วงที่โคนกลีบ อวบหนา กลีบปากพูกลางรูปแถบ โค้งลง โคนกลีบปากเป็นเดือย
Epiphyte, monopodial; stem short covered with leaf sheath. Leaves 3 - 4, dark green to greenish- purple, lanceolate, 2 - 2.5 cm wide, 8 - 10 cm long, apex unequally bilobed. Inflorescence axillary, recemose, 3 - 8 cm long, many-flowered. Flowers 5 - 6 mm across, yellowish-green; dorsal sepal oblanceolate; lateral sepals obliquely oblanceolate; petals elliptic-oblanceolate; lip white with purplish marking at base, thick, midlobe linear, recurved; spur at base.
พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคใต้ ที่ระดับความสูง 100 - 500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกันยายน. การกระจายพันธุ์: มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
Tropical evergreen forest in Peninsular Thailand; 100 - 500 m alt. Flowering in September. Distribution: Malaysia, Indonesia and Philippines.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Robiquetia aberrans (Schltr.) Kocyan & Schuit. ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: