เผยแพร่เมื่อ/created date: 3 Jan 2022

เอื้องระย้า

Robiquetia pachyphylla (Rchb.f.) Garay
Aerides pachyphylla Rchb.f.; Saccolabium collettianum King & Pantl.; Saccolabium fuerstenbergianum Schltr.; Robiquetia fuerstenbergiana (Schltr.) Schltr.; Cleisocentron collettianum (King & Pantl.) Garay
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด สูง 2 - 3 ซม. มีกาบใบหุ้มลำต้น ใบ จำนวน 3 - 7 ใบ แผ่นใบรูปหอกแกมขอบขนาน กว้าง 2 - 5 ซม. ยาว 6 - 12 ซม. ปลายใบเว้าตื้น ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะแยกแขนง จำนวน 15 - 26 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 0.5 ซม. สีเหลืองครียมหรือสีชมพูแกมม่วง กลีบเลี้ยงกลางรูปรีแกมไข่ กลีบดอกรูปใบหอกกลับถึงรูปรีแกมขอบขนาน กลีบปากสีขาว ปลาบกลีบแต้มสีชมพู โคนกลีบปากเป็นเดือยรูปทรงกระบอกชี้ไปต้านหน้า ยาวประมาณ 1 ซม. สีขาว ปลายสีชมพู เส้าเกสรสั้น ฝาครอบละอองเรณูสีขาวครีม
Epiphyte, monopodial; 2 - 3 cm tall, stem covered by leaf sheath. Leaves 3 - 7, oblong- lanceolate, 2 - 5 cm wide, 6 - 12 cm long, apex emarginate. Inflorescence axillary, racemose panicle, 15- to 26-flowered. Flowers ca. 0.5 cm across, creamy-yellow to purplish-pink; sepals ovate- elliptic, petals oblanceolate to oblong-elliptic; lip white with purplish-pink at apex; spur at base, ca. 1 cm long, pointed toward; column short, operculum creamy white.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 1,500 - 1,900 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน. การกระจายพันธุ์: เมียนมา และเวียดนาม
Hill evergreen forest in Northern Thailand; 1,500 - 1,900 m alt. Flowering in May - June. Distribution: Myanmar and Vietnam.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: