เผยแพร่เมื่อ/created date: 3 Jan 2022

เอื้องพลอยชมพู

Sarcoglyphis smithiana (Kerr) Seidenf.
Sarcanthus smithianus Kerr; Sarcoglyphis yunnanensis Z.H.Tsi
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด สูง 2 - 5 ซม. มีกาบใบหุ้มลำต้น ใบ จำนวน 5 - 8 ใบ แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 1.5 - 2 ซม. ยาว 10 - 20 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะจำนวน 10 - 13 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 1 ซม. สีขาวแกมชมพู กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนาน กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่เบี้ยว กลีบดอกรูปขอบขนาน กลีบปากสีขาวมีแต้มสีชมพูอมม่วง แยกเป็น 3 พู กลีบปากพูกลางรูปสามเหลี่ยมอวบหนา ปลายโค้งขึ้น หูกลีบปากตั้งตรง เดือนทรงกรวยยาวประมาณ 3 มม.
Epiphyte, monopodial; 2 - 5 cm tall, stem covered by leaf sheath. Leaves 5 - 8, narrowly oblong, 1.5 - 2 cm wide, 10 - 20 cm long, apex unequally bilobed. Inflorescence axillary, racemose, 10- to 13-flowered. Flowers ca. 1 cm across, pinkish- white; dorsal sepal oblong; lateral sepals ovate, obliquely; petals oblong; lip white with purplish-pink markings, 3-lobed, midlobe triangular, fleshy, apex beaked upward, sidelobes erect, spur conical, ca. 3 mm long.
พบตามป่าเบญจพรรณ ทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูงประมาณ 500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม. การกระจายพันธุ์: จีนตอนใต้ ลาว และเวียดนาม
Mixed deciduous forest in Northern Thailand; ca. 500 m alt. Flowering in May. Distribution: South China, Laos and Vietnam.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: