เผยแพร่เมื่อ/created date: 3 Jan 2022

เข็มหนูเกล็ดดาว

Smitinandia helferi (Hook.f.) Garay
Saccolabium helferi Hook.f.; Gastrochilus helferi (Hook.f.) Kuntze; Saccolabium humile Ridl.; Smitinandia humilis (Ridl.) Holttum
เอื้องอาจารย์เต็ม
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด สูง 12 - 23 ซม. ใบ จำนวนมาก ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปขอบขนานแคบ กว้าง 1.5 - 1.8 ซม. ยาว 10 - 13 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉก ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะ จำนวน 27 - 40 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 2 - 3 มม. สีเขียวแกมเหลือง กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนาน ปลายมนหรือตัดกลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนานถึงรูปไข่เบี้ยว ปลายแหลม กลีบดอกรูปไข่กลับ ปลายมน ขอบกลีบจักฟันเลื่อย กลีบปกาสีขาว อวบหนา แยกเป็น 3 พู หูกลีบปากไม่ชัดเจน เดือยยาวประมาณ 0.8 มม.
Epiphyte, monopodial; 12 - 23 cm tall. Leaves many, distichous, narrowly oblong, 1.5 - 1.8 cm wide, 10 - 13 cm long, apex bilobed. Inflorescence axillary, racemose, 27- to 40-flowered. Flowers 2 - 3 mm across, yellowish-green; dorsal sepal oblong, apex obtuse to truncate; lateral sepals obliquely oblong to ovate, apex acute; petals obovate, apex obtuse, margin serrate; lip white, 3-lobed, thick, sidelobes indistinct, spur ca. 0.8 mm long.
พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 100 - 500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม. การกระจายพันธุ์: ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายูและหมู่เกาะอันดามัน
Tropical evergreen forest in Northeastern, Western, Eastern and Peninsular Thailand; 100 - 500 m alt. Flowering in June - July. Distribution: Indochina, Peninsular Malaysia and Andaman Islands.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: