เผยแพร่เมื่อ/created date: 3 Jan 2022

บานดึก

Spathoglottis eburnea Gagnep.
-
ไส้ปลาข้อ
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 35 - 60 ซม. ลำลูกกล้วยรูปทรงกลมหรือรูปทรงกรวย เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 - 1 ซม. ใบ จำนวน 2 - 3 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบพับจีบ รูปใบหอกแคบถึงรูปแถบ กว้าง 0.6 - 1.4 ซม. ยาว 16 - 40 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย ช่อแบบกระจะ ยาว 30 - 50 ซม. จำนวน 3 - 12 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 2.5 - 3 ซม. สีขาวครีมถึงสีขาว กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนานแถมรูปใบหอก กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปใบหอกแกมรี กลีบดอกรูปรี ปลายมน โคนกลีบมีขน กลีบปากสีเหลือง แยกเป็น 3 พู กลีบปากพูกลางรูปไต หูกลีบปากรูปสี่เหลี่ยมตั้งตรง กลางกลีบปากมีสันเป็นแผ่นรูปเกือบกลม 1 คู่
Terrestrial, 35 - 60 cm tall; pseudobulbs globose or conical, 0.6 - 1 cm in diameter. Leaves 2 - 3, terminal of pseudobulb, plicate, narrowly lanceolate to linear, 0.6 - 1.4 cm wide, 16 - 40 cm long, apex acuminate. Inflorescence arising from pseudobulb base, racemose, 30 - 50 cm long, 3- to 12-flowered. Flowers 2.5 - 3 cm across, creamy- white to white; dorsal sepal lanceolate-oblong; lateral sepals elliptic-lanceolate; petals elliptic, apex obtuse, base slightly pubescent; lip yellow, 3-lobed, midlobe reniform, sidelobes square, erect, twin-calli on the middle, semi-circular.
พบตามป่าเต็งรัง และป่าดิบเขาทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูง 300 - 800 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน. การกระจายพันธุ์: กัมพูชา ลาว และเวียดนาม.
Dry deciduous dipterocarp forest and hill evergreen forest in Northern and Northeastern Thailand; 300 - 800 m alt. Flowering in September - November. Distribution: Cambodia, Laos and Vietnam.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: