เผยแพร่เมื่อ/created date: 3 Jan 2022

ผักไผ่น้ำ

Spiranthes sinensis (Pers.) Ames
Neottia sinensis Pers.; Gyrostachys australis var. sinensis (Pers.) Blume; Spiranthes australis var. sinensis (Pers.) Gagnep.; Aristotelea spiralis Lour.; Epidendrum aristotelea Raeusch.; Neottia australis var. chinensis Lindl.; Spiranthes pudica Lindl.; Neottia pudica (Lindl.) Sweet; Spiranthes indica Lindl. ex Steud.; Spiranthes australis var. pudica (Lindl.) F.Muell.; Spiranthes neocaledonica Schltr.; Spiranthes papuana Schltr.; Spiranthes aristotelea Merr.; Spiranthes spiralis (Lour.) Makino; Ibidium spirale (Lour.) Makino; Spiranthes lancea var. chinensis (Lindl.) Hatus.; Spiranthes sinensis f. autumnus Tsukaya; Spiranthes sinensis f. gracilis F.Maek. ex Tsukaya
พอบพลอแหม่
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 15 - 50 ซม. ใบ จำนวน 3 - 5 ใบ แผ่นใบรูปใบหอกถึงรูปแถบ กว้าง 0.3 - 1 ซม. ยาว 6.5 - 16 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอด แบบช่อกระจะแน่น ยาว 6 - 16 ซม. จำนวน 12 - 27 ดอก ดอกเรียงแน่นชิดกัน ดอก บานเต็มที่กว้าง 3 - 4 มม. สีขาวถึงขาวแกมม่วง กลีบเลี้ยงรูปหอกแกมรูปไข่ มีขนต่อมประปราย กลีบดอกรูปแถบถึงรูปขอบขนานแกมแถบ ผิวเรียบ กลีบปากรูปขอบขนานโค้งหุ้มเส้าเกสร มีต่อมขนแข็งด้านบน ขอบกลีบหยักเป็นคลื่น
Terrestrial, 15 - 50 cm tall. Leaves 3 - 5, lanceolate to linear, 0.3 - 1 cm wide, 6.5 - 16 cm long, apex acuminate. Inflorescence terminal, densely racemose, 6 - 16 cm long, 12- to 27-flowered. Flowers 3 - 4 mm across, white to purplish-white; sepals ovate-lanceolate, more or less glandular hairs on median side; petals linear to linear-oblong, entire; lip oblong, enveloping the column, with glandular- setose on the ventral side, margin undulate-erose.
พบตามทุ่งหญ้าในป่าพรุน้ำจืดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ที่ระดับความสูง 100 - 2,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม. การกระจายพันธุ์: ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และหมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก
Glasssy vegetation in freshwater swamps in Northeastern and Eastern Thailand; 100 - 2,000 m alt. Flowering in April - May. Distribution: Southeast Asia, Australia and Southwest Pacific.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: