เผยแพร่เมื่อ/created date: 3 Jan 2022

เอื้องตีนตืด

Taeniophyllum pusillum (Willd.) Seidenf. & Ormerod
Limodorum pusillum Willd.; Chiloschista pusilla (Willd.) Schltr.; Epidendrum pusillum J.Koenig; Taeniophyllum obtusum Blume; Oeceoclades retzii Lindl.; Taeniophyllum zollingeri Rchb.f.; Taeniophyllum serrula Hook.f.; Taeniophyllum vietnamense Tixier & Guillaumin
เอื้องไร้ใบ
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด รากออกเป็นกระจุกแผ่แบน ทำหน้าที่สังเคราะห์แสง ลำต้นสั้นมากและเห็นไม่ชัดเจน ใบ ลดรูป มีขนานเล็กมาก มักออกใบในช่วงฤดูฝน หลุดร่วงง่ายและทิ้งใบช่วงออกดอก ช่อดอก ออกที่ปลายยอดแบบช่อกระจะ ยาว 0.5 - 1.5 ซม. ก้านช่อดอกสีเขียวแกมน้ำตาล ใบประดับติดทน สลับบานครั้งละ 1 - 2 ดอก ดอก บานเต็มทที่กว้าง 5 - 6 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยงกลางรูปรีแกมรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่ กลีบดอกรูปขอบขนานแกมรี กลีบปากสีขาว รูปครึ่งวงกลม ขอบกลีบโค้งเข้ามีเดือยสั้น ฝาครอบอับเรณูสีขาวมีจุดสีม่วงแต้ม 2 จุด
Epiphyte, monopodial; root fascicled, flattened, photosynthetic; stem very short and insignificant. Leaves reduced, very small, emarging in rainy season, deciduous and usually leafless when anthesis. Inflorescence terminal, racemose, 0.5 - 1.5 cm long, peduncle brownish-green, floral bract persistent, 1- to 2-flowered blooming in same time. Flowers 5 - 6 mm across, sepals and petals yellow; dorsal sepal ovate-elliptic; lateral sepals ovate; petals elliptic-oblong; lip white, semicirculate, margin involute, spur short; operculum white with 2 purple dots.
พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตก และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 600 - 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน. การกระจายพันธุ์: จีนตอนใต้ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Tropical evergreen forest in Northeastern, Western and Peninsular Thailand; 600 - 1,000 m alt. Flowering February - June. Distribution: South China and Southeast Asia.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: