เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jan 2022

เอื้องกลีบมะเฟือง

Thecopus maingayi (Hook.f.) Seidenf.
Thecostele maingayi Hook.f.; Thecostele quinquefida Hook.f.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำลูกกล้วยทรงรี ค่อนข้างแบน ใบ จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 3 - 4 ซม. ยาว 10 - 12 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่กระจะห้อยลง จำนวน 3 - 20 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 1.5 ซม. สีเขียวแกมเหลือง มีแต้มสีน้ำตาลแกมแดง กลีบเลี้ยงกลางรูปแถบถึงขอบขนาน ปลายแหลมโค้งเว้า กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่ ปลายแหลม กลีบดอกรูปแถบ ปลายแหลม กลีบปากสีขาว มีแต้มสีน้ำตาลแกมแดงบนหูกลีบปาก เส้าเกสรสีน้ำตาลแกมแดง ปลายโค้งแผ่ออกด้านข้าง
Epiphyte, sympodial; pseudobulbs ellipsoid, subflattened. Leaves 1, terminal of pseudobulb, oblong-ovate, 3 - 4 cm wide, 10 - 12 cm long, apex acute. Inflorescence arising from base of pseudobulb, pendulous, racemose, 3- to 20-flowered. Flowers ca. 1.5 cm across, yellowish- green with reddish-brown markings; dorsal sepal linear to oblong, apex acute, concave; lateral sepals ovate, apex acute; petals linear, apex acute; lip white with reddish-brown marking on sidelobes; column reddish-brown, apex wings curved.
พบตามป่าดิบเขตร้อนทททางภาคใต้ ที่ระดับความสูง 100 - 300 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม. การกระจายพันธุ์: ภูมิภาคอินโดจีน คาบสมุทรมลายู และหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Tropical evergreen forest in Peninsular Thailand; 100 - 300 m alt. Flowering in November - January. Distribution: Indochina, Peninsular Malaysia and Southeast Asia Islands.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Thecopus maingayi (Hook.f.) Seidenf. ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: