เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jan 2022

ตะขาบสุเทพ

Thrixspermum sutepense (Rolfe ex Downie) Tang & F.T.Wang
Sarcochilus sutepensis Rolfe ex Downie
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด สูง 8 - 10 ซม. ใบ จำนวนมาก แผ่นใบรูปไข่แคบแกมขอบขนาน กว้าง 1.8 - 2 ซม. ยาว 13 - 14 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกตามซอกใบ แบบช่อกระจะ ใบประดับติดทน ดอกสลับบานครั้งละ 1 - 2 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 1.5 - 2 ซม. สีเหลืองแกมเขียว กลีบเลี้ยงรูปไข่ กลีบดอกรูปใบหอกกลับ กลีบปากหนา สีขาวมีแต้มจุดสีม่วง ลักษณะคล้ายเดือย ด้านในมีขน
Epiphyte, monopodial; 8 - 10 cm tall. Leaves many, oblong-narrowly ovate, 1.8 - 2 cm wide, 13 - 14 cm long, apex acute. Inflorescence axillary, racemose, floral bracts persistent, 1- to 2-flowered blooming in the same time. Flowers 1.5 - 2 cm across, greenish-yellow; sepals ovate; petals oblanceolate; lip white with purple dots, thick, forming like spur, inside pubescent.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ที่ระดับความสูง 1,000 - 1,650 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม. การกระจายพันธุ์: เวียดนาม
Hill evergreen forest in Northern, Northeastern and Western Thailand; 1,000 - 1,650 m alt. Flowering in December. Distribution: Vietnam.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: