เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jan 2022

เอื้องเสือดาวน้อย

Trichoglottis lorata (Rolfe ex Downie) Schuit.
Ascochilus loratus Rolfe ex Downie; Pteroceras loratum (Rolfe ex Downie) Seidenf. & Smitinand; Staurochilus loratus (Rolfe ex Downie) Seidenf.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด สูง 8 - 15 ซม. ใบ จำนวนมาก ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปขอบขนานแคบ กว้าง 1.2 - 1.5 ซม. ยาว 12 - 15 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะ จำนวน 8 - 10 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.6 - 0.8 ซม. สีเขียวแกมเหลือง มีจุดแต้มสีน้ำตาล กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปใบหอกกลับ กลีบปากสีขาวมีแต้มสีเหลืองตรงกลางกลีบ รูปไข่กลับ หนา แยกเป็น 3 พู โคนกลีบเป็นเดือยยาว มีขนด้านใน
Epiphyte, monopodial; 8 - 15 cm tall. Leaves many, distichous, narrowly oblong, 1.2 - 1.5 cm wide, 12 - 15 cm long, apex unequally bilobed. Inflorescence axillary, racemose, 8- to 10-flowered. Flowers 0.6 - 0.8 cm across, yellowish-green with brown dots; sepals and petals oblanceolate; lip white with yellow on the middle, obovate, thick, 3-lobed, spur at base, pubescent inside.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 1,000 - 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือน มกราคม - มีนาคม. การกระจายพันธุ์: จีนตอนใต้
Hill evergreen forest in Northern Thailand; 1,000 - 1,500 m alt. Flowering in January - March. Distribution: South China.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Trichoglottis lorata (Rolfe ex Downie) Schuit. ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: