เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jan 2022

เสือสาคริก

Trichoglottis seidenfadenii Aver.
Trichoglottis tomentosa Seidenf.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด ยาว 20 - 40 ซม. ลำต้นตรง ใบ จำนวนมาก ออกสลับ แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 2 - 3 ซม. ยาว 5 - 6 ซม. ปลายใบเว้าตื้น ช่อดอก ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ ดอก บานเต็มที่กว้าง 2 - 3 ซม. สีเหลืองแกมเขียว มีจุดแต้มสีน้ำตาลใหญ่ กลีบเลี้ยงกลางรูปใบหอกกลับ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปรีแกมรูปไข่ กลีบดอกรูปใบหอกกลับ กลีบปากสีขาวกลางกลีบสีม่วง รูปใบหอกกลับ บนกลีบมีเส้นขน
Epiphyte, monopodial; 20 - 40 cm tall, stem erect Leaves many, alternate, oblong, 2 - 3 cm wide, 5 - 6 cm long, apex emarginate. Inflorescence solitary, axillary. Flowers 2 - 3 cm across, greenish- yellow with brown blotch; dorsal sepal oblanceolate; lateral sepals ovate-elliptic; petals oblanceolate; lip white with purple on the middle, oblanceolate, pubescent.
พบป่าเต็งรังทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 0 - 700 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือน เมษายน - มิถุนายน. การกระจายพันธุ์: เวียดนาม
Dry dipterocarp deciduous forest in Northern Thailand; 0 - 700 m alt. Flowering in April - June. Distribution: Vietnam.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: