เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jan 2022

สะแล่งน่าน

Vanda cristata Wall. ex Lindl.
Aerides cristata (Wall. ex Lindl.) Wall. ex Hook.f.; Trudelia cristata (Wall. ex Lindl.) Senghas ex Roeth; Vanda striata Rchb.f.; Luisia striata (Rchb.f.) Kraenzl.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด สูง 15 - 30 ซม. มีกาบใบหุ้มลำต้น ใบ จำนวนมาก แผ่นใบเหนียวคล้ายแผ่นหนัง รูปแถบ กว้าง 1.5 - 2 ซม. ยาว 9.5 - 13 ซม. ปลายใบตัดหยักเป็น 3 แฉก ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะ จำนวน 2 - 4 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 3.5 - 5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียวแกมเหลือง กลีบเลี้ยงกลางรูปใบหอกกลับ ปลายมน กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนานเบี้ยว ปลายมน กลีบดอกรูปขอบขนาน ปลายแหลม กลีบปากหนา สีขาวมีแต้มจุดสีม่วงแดง ปลายกลีบแยกเป็น 2 แฉก มีสันขรุขระ 4 สันตรงกลางกลีบ เดือยยาวประมาณ 4 มม. เส้าเกสรสีขาว
Epiphyte, monopodial; 15 - 30 cm tall, stem covered by leaf sheath. Leaves many, coriaceous, linear, 1.5 - 2 cm wide, 9.5 - 13 cm long, apex truncate with 3-lobed. Inflorescence axillary, racemose, 2- to 4-flowered. Flowers 3.5 - 5 cm across, sepals and petals yellowish-green; dorsal sepal oblanceolate, apex obtuse; lateral sepals obliquely oblong, apex truncate; petals oblong, apex acute; lip white with reddish-purple markings, thick, apex bilobed, 4 keels on disk, spur ca. 4 mm long; column white.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง ประมาณ 1,450 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์. การกระจายพันธุ์: แถบเทือกเขาหิมาลัย และภูมิภาคอินโดจีน
Hill evergreen forest in Northern Thailand; ca. 1,450 m alt. Flowering in January - February. Distribution: Himalaya range and Indochina.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: