เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jan 2022

พญาฉัททันต์

Vandopsis gigantea (Lindl.) Pfitzer
Vanda gigantea Lindl.; Fieldia gigantea (Lindl.) Rchb.f.; Stauropsis gigantea (Lindl.) Benth. ex Pfitzer; Vanda lindleyana Griff. ex Lindl. & Paxton; Stauropsis chinensis Rolfe; Vandopsis chinensis (Rolfe) Schltr.
ช้างไส้ตัน
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด ลำต้นตั้งตรง ขนาดใหญ่ สูงมากกว่า 30 ซม. ใบ จำนวนมาก ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบเหนียวคล้ายแผ่นหนัง รูปขอบขนานแคบ กว้าง 5 - 7 ซม. ยาว 30 - 50 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะ จำนวน 8 - 10 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 5 - 7 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอวบหนา สีเหลืองมีจุดแต้มสีน้ำตาลแดง ด้านหลังกลีบสีม่วงแกมน้ำตาล กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปเกือบรีถึงรูปข้าวหลามตัด กลีบดอกรูปไข่กลับถึงรูปใบหอกกลับ กลีบปากสีขาว หูกลีบปากมีแต้มสีม่วง มีสันตรงกลางกลีบ
Epiphyte, monopodial; stem erect, more than 30 cm. Leaves many, distichous, fleshy, coriaceous, narrowly oblong, 5 - 7 cm wide, 30 - 50 cm long, apex unequally bilobed. Inflorescence axillary, racemose, 8- to 10-flowered. Flowers 5 - 7 cm across, sepals and petals yellow with reddish- brown dots on adaxial and brownish-purple on abaxial, fleshy, thick; dorsal sepal obovate-oblong; lateral sepals subelliptic to rhombic; petals obovate to oblanceolate; lip white with purplish markings on sidelobes, keels on middle.
พบตามป่าดิบเขตร้อนและป่าดิบแล้งทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 300 - 1,100 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน. การกระจายพันธุ์: บังคลาเทศ เมียนมา จีนตอนใต้ ภูมิภาคอินโดจีน และคาบสมุทรมลายู
Tropical evergreen forest and dry evergreen forest in Northern, Western and Peninsular; 300 - 1,100 m alt. Flowering in March - April. Distribution: Bangladesh, Myanmar, South China, Indochina and Peninsular Malaysia.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: