เผยแพร่เมื่อ/created date: 4 Jan 2022

เอื้องดินน้อยปากเหลือง

Zeuxine flava (Wall. ex Lindl.) Trimen
Monochilus flavus Wall. ex Lindl.; Haplochilus flavus (Wall. ex Lindl.) D.Dietr.; Hetaeria flava Lindl. ex Wall.; Zeuxine aurantiaca Schltr.; Zeuxine chenkangensis Ormerod
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน มีเหง้าทอดเลื้อย อวบน้ำ ลำต้นตั้งตรง สูง 10 - 30 ซม. ใบ จำนวน 3 - 4 ใบ แผ่นใบรูปใบหอก กว้าง 0.8 - 3 ซม. ยาว 3 - 9 ซม. ปลายใบเป็นติ่งแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอด แบบช่อกระจะ ช่อดอกยาว 10 - 20 ซม. จำนวน 20 - 30 ดอก มีขนปกคลุม ดอก บานเต็มที่กว้าง 3 - 5 มม. กลีบเลี้ยงสีเขียวแกมน้ำตาล ด้านหลังมีขน กลีบดอกและกลีบปากสีเหลือง กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนานถึงรูปรีเบี้ยว กลีบดอกรูปใบหอกกลับ ถึงรูปใบเบี้ยว ปลายชิดกันกับกลีบเลี้ยงกลาง กลีบปากด้านในมีรยางค์เป็นเส้นคล้ายเส้นขนด้านละ 1 เส้น ปลายกลีบปากแยกเป็น 2 พู
Terrestrial, rhizome creeping, swollen; stem erect from a decumbent base, 10 - 30 cm tall. Leaves 3 - 4, lanceolate, 0.83- cm wide, 3 - 9 cm long, apex mucronate. Inflorescence terminal, racemose, 10 – 20 long, 20-to 30-flowered, pubescent. Flowers 3 - 5 mm across, sepals brownish-green, pubescent on outer surface; dorsal sepal ovate; lateral sepals obliquely elliptic to oblong; petals yellow, obliquely lanceolate to oblanceolate, adherent to the dorsal sepal; lip yellow, hypochile inside with 1 papilla-like appendage on either side, epichile bilobed.
พบตามป่าผลัดใบ ป่าดิบเขา และเขตรอยต่อของป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ที่ระดับความสูง 200 - 1,650 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม. การกระจายพันธุ์: ภูฏาน เนปาล อินเดีย เมียนมา จีน และเวียดนาม
Deciduous forest, hill evergreen forest and edge of mixed deciduous forest in Northern, Northeastern and Western Thailand; 200 - 1,650 m alt. Flowering in February - March. Distribution: Bhutan, Nepal, India, Myanmar, China and Vietnam.

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: