เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Jul 2022

กนกนารีฟิลิปปินส์

Selaginella ornata (Hook. & Grev.) Spring
-
Selaginellaceae
ลำต้นทอดนอนไปกับพื้นดิน ใบแผ่กว้าง แตกแขนงจากแนวกลางใบ ก้านใบยาวชูสูง สปอโรฟิลล์ดูคล้ายใบ เกิดที่ส่วนปลาย
ฟิลิปปินส์
ปลูกประดับ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

268294 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: