เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Jul 2022

กูดต้นออสเตรเลีย

Sphaeropteris cooperi (F. Muell.) R.M. Tryon
-
CYATHEACEAE
เฟินต้น สูงถึง 12 เมตร ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น กลุ่มอับสปอร์อยู่บนเส้น 2 ข้างของเส้นกางใบย่อย ไม่มีเยื่อคลุม
ออสเตรเลีย
ปลูกประดับ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: