เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Jul 2022

กูดดอยรัศมีโชติ

Blechnum ‘hybrid’
เฟินรัศมีโชติ
BLECHNACEAE
เฟินลูกผสมขนาดปานกลาง ลำต้นชูตั้งตรง สูงได้ถึง 1.2 เมตร เป็นลูกผสมระหว่างกูดดอยคาลิโดเนียนกับกูดดอยบราซิล ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว อับสปอร์เกิดเป็นแถวยาวขนานแกนใบย่อย ช่วงเวลาออกดอก ฤดูฝน
-
ปลูกประดับ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: