เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Jul 2022

กูดต้นดอยอ่างขาง

Cyathea chinensis Copel.
กูดต้นเมืองจีน
CYATHEACEAE
เฟินขนาดใกล้ลำต้นตั้งตรงสูงถึง 6 เมตร ใบประกอบแบบขนนก ก้านในยาวสีม่วงดำใกล้โคน กลุ่มของอับสปอร์เกิดใกล้เส้นกลางใบย่อย ช่วงเวลาออกดอก ฤดูฝน
จีน ไทย เวียตนาม ลาว
ปลูกประดับ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: