เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 Dec 2022

สาละอินเดีย

Shorea robusta C.F.Gaertn.        
DIPTEROCARPACEAE
สาละอินเดีย
เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง ดอกมีกลิ่นหอมใช้ในการจัดสวน
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: