เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 Dec 2022

พะยูง

Dalbergia cochinchinensis Pierre       
FABACEAE
พะยูง
นิยมใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ เนื่องจากมีสีสันที่สวยงาม สามารถปลูกเป็นไม้ประดับ ใช้เป็นสมุนไพร และเลี้ยงครั่ง
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: