เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 May 2023

เฟื่องฟ้า

Bougainvillea hybrid
Paper flower, Bougainvillea
ดอกกระดาษ ตรุษจีน ดอกต่างใบ
NYCTAGINACEAE
ต้น ไม้รอเลื้อย ลำต้นรูปทรงกระบอก เนื้อแข็งและเหนียว หนามสั้น ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ กว้าง 3-6 เซนติเมตร ยาว 7-9 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนมน ขอบเรียบ แผ่นใบค่อนข้างหนา กรอบ สีเขียวเข้ม ดอก ดอกออกเป็นช่อ ตามซอกใบและปลายกิ่ง ใบประดับขนาดใหญ่ 3 ใบ เชื่อมติดกัน สีม่วงอ่อน รูปไข่กว้าง ปลายแหลม ใบประดับบานออก ดอกสีขาว ขนาดเล็กเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ปลายแยกเป็น 5 แฉก ออกดอกตลอดทั้งปี ดอกจะออกมากเมื่ออากาศแห้งและเย็น การปลูกเลี้ยง ดินร่วนปนทราย ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดจัด การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำ ตอนกิ่ง
มีถิ่นกำเนิดในประเทศบราซิล
ปลูกประดับสวนหรือริมรั้ว ทำซุ้ม
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: