เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 May 2023

จันทร์ผาคอมแพค

Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C.Chen
จันทน์แดง ลักกะจั่น
ASPARAGACEAE
ต้น ไม้พุ่ม อายุหลายปี สูง 3-7 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทา ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปแถบแคบ ปลายแหลม โคนแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น ขอบเรียบ แผ่นใบสีเขียวเข้ม ดอก ดอกเป็นช่อ ออกตามซอกใบ ดอกสีขาว กลีบดอก 6 กลีบ เกสรเพศผู้ 6 เกสร ผล ผลสด มีเมล็ดเดียว รูปทรงกลม ขนาดเล็ก อยู่รวมกันเป็นพวง ผลแก่สีแดงคล้ำ การปลูกเลี้ยง ดินร่วนปนทราย ต้องการน้ำน้อย ชอบแสงแดดจัด การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ปักชำ
มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย
ปลูกประดับสวน
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: