เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Jul 2023

ขาไก่ด่าง

Justicia flagilis Wall. var. variegata
-
ACANTHACEAE
ต้น ไม้พุ่ม สูง 30-60 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มแน่น ลำต้นสีม่วงดำ ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปใบหอก ปลายแหลม โคนมน ขอบเรียบ ผิวด้านบนมีสีเขียวปนเทาเงินด่างเป็นปื้นขาว สีอ่อนแก่ไม่เท่ากัน และด่างขาวที่ขอบใบ ดอก ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกบริเวณปลายยอด ดอกสีขาวประม่วง ขนาดเล็ก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้นๆ ปลายแยกเป็น 5 แฉกรูปแตร
ถิ่นกำเนิดในเขตร้อน
ปลูกเป็นกลุ่ม เป็นแนวรั้ว ปลูกริมทางเดิน ริมถนน
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: