เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Jul 2023

เศรษฐีเรือนแก้ว

Ophiopogon jaburan (Siebold) Lodd.
ว่านทุ่งเศรษฐี, เศรษฐีไซ่ง่อนเขียว, ซุ้มกระต่าย, Mondo grass, White lily turf
ASPARAGACEAE
ลำต้น ไม้คลุมดิน สูงประมาณ 0.5 เมตร เหง้าใต้ดิน ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปแถบ ปลายแหลม โคนสอบ ขอบเรียบ ผิวด้านบนสีเขียว เส้นใบเป็นร่องเล็กน้อย ผิวด้านล่างมีเส้นกลางใบและเส้นใบนูน ก้านใบแผ่ออกเป็นกาบโอบหุ้มลำต้น ดอก เป็นช่อกระจะ ดอกสีขาว ออกตามซอกใบ ช่อดอกชูตั้งขึ้น ส่วนปลายโค้งลงเล็กน้อย แต่ละช่อมี 6 – 20 ดอก
มีถิ่นกำเนิดในพื้นที่เขตร้อนทั่วไป
ปลูกคลุมดิน ประดับแปลงสวนหย่อม หรือ ปลูกเป็นไม้กระถางแขวนก็ได้
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: