เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Jul 2023

พุทรา

Ziziphus jujuba Mill.
พุทราจีน (กลาง) มะตัน (ภาคเหนือ) มะท้อง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) มั่งถั่ง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) หมากขอ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) Chinese date, Jujube
Rhamnaceae
ต้น ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 5-10 เมตร เปลือกต้นมีร่องเล็กๆ ตามยาว ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ถึงรูปรี กว้าง 1.8-4 เซนติเมตร ยาว 3-6.5 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบเฉียงเบี้ยว ขอบใบหยักถี่ หลังใบสีเขียวเข้ม ท้องใบมีขนสีน้ำตาลหรือสีขาว ก้านใบยาว 0.3-1.5 เซนติเมตร มีเส้นใบ 3 ใบ ยอดอ่อนมีขนปกคลุมเล้กน้อย หูใบเปลี่ยนเป็นหนามยาว 2 อัน ดอก ดอกออกเป็นช่อแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบ สีเขียวอ่อนถึงเหลือง ดอกย่อยขนาดเล็ก มี 7-20 ดอก ผล ผลทรงกลม หรือรูปขอบขนาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2-2.5 เซนติเมตร เมล็ดเดี่ยวรูปขอบขนาน
พบในป่าเต็งรัง การกระจายพันธุ์ อินเดีย ปัจจุบันพบปลูกทั่วไปในเขตร้อนทั่วโลก
ผลสุกรับประทานได้
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: