เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Jul 2023

ต้อยติ่งน้ำ

Ruellia simplex C. Wright
-
Acanthaceae
ความสูง: 45 – 60 เซนติเมตร ลำต้น : มีข้อปล้องโป่งพอง โคนปล้องมีขนสีขาว ใบ : รูปแถบแกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ เส้นใบเป็นร่องลึก แผ่นใบหนาสีเขียวเข้ม ดอก : ออกเป็นช่อ ดอกรูปกรวย ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ขนาด 3 – 4 เซนติเมตร กลีบดอกสีชมพู ม่วง และขาว กลางดอกสีเข้ม ผล : ฝักรูปกระบอก ยาว 2 – 3 เซนติเมตร สีเขียวเข้มเกือบดำ เมื่อฝักแก่และได้รับความชื้นหรือสัมผัสน้ำจะดีดตัวอย่างแรงเพื่อกระจายเมล็ด
เมื่อฝักแก่และได้รับความชื้น หรือสัมผัสน้ำจะดีดตัวอย่างแรงเพื่อกระจายเมล็ด
ปลูกเป็นไม้ดอกประดับ ใบสดใช้ผสมเป็นยาพอกแผลเรื้อรังและพอกดูดฝีหนอง
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: