เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Jul 2023

นีออน

Leucophyllum frutescens (Berland.) I.M.Johnst.
Scrophulariaceae
ไม้พุ่ม กิ่งมีขนสั้นนุ่ม ใบเรียงเวียนหรือเกือบตรงข้าม รูปไข่กลับกว้างหรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 1–3.5 ซม. แผ่นใบมีขนสั้นนุ่ม ด้านล่างสีเทาเงิน ด้านบนสีเขียวอ่อน ก้านใบยาว 1–2 มม. ช่อดอกออกสั้น ๆ ตามซอกใบ มีดอกเดียว ไม่มีใบประดับ กลีบเลี้ยงรูประฆัง มี 5 กลีบ แฉกลึกเกินกึ่งหนึ่ง รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 3–5 มม. ดอกรูประฆัง สีชมพูอมม่วง หลอดกลีบดอกไม่ชัดเจน ยาว 1.8–2.6 ซม. กลีบรูปปากเปิด มีขนสั้นนุ่ม กลีบบน 2 กลีบ กลีบล่าง 3 กลีบ ด้านในมีจุดสีน้ำตาลกระจาย เกสรเพศผู้ 4 อัน ติดใกล้โคนหลอดกลีบดอก รังไข่มี 2 ช่อง ยอดเกสรเพศเมียจัก 2 พู ผลแห้งแตก
มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเหนือ และเม็กซิโก
เป็นไม้ประดับทั่วไป ใบและกิ่งใช้รักษาโรคตับอักเสบ โดยการแช่อาบ
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: