เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Jul 2023

ลิ้นมังกรแคระ

Sansevieria trifasciata hort. ex Prain cv. Hahnii Silver Frost
Asparagaceae
ลำต้น เป็นพุ่ม สูง 10-15 เซนติเมตร ใบ แบนสั้น ออกเวียนสลับ กว้าง 4-5 เซนติเมตร ยาว 10-12 เซนติเมตร ปลายใบแหลม แผ่นใบห่อขึ้นเล็กน้อย สีเขียวอมเทา มีลายสีเขียวเข้มเล็กน้อย ขอบใบสีเขียวเข้ม ดอก ช่อดอกไม่ปรากฏ
เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: