เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Jul 2023

วาสนาด่าง

Dracaena sp.
ASPARAGACEAE
ต้น ไม้ต้นหรือไม้พุ่ม อายุหลายปี สูง 5-10 เมตร ลำต้นทรงกระบอก ตั้งตรง ข้อปล้องถี่ เมื่อมีอายุมากขึ้นผิวเปลือกจะมีสีน้ำตาลอ่อน ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ เรียงถี่ที่ปลายยอด รูปขอบขนาน ปลายแหลม โคนสอบ ขอบเป็นคลื่น ผิวเกลี้ยง เป็นมัน แผ่นใบสีเขียว มีลายสีเขียวอ่อนตามความยาวใบ ส่วนมากเกิดลายบริเวณกลางใบ ใบงองุ้มลง ก้านใบสั้นเป็นกาบติดกับลำต้น ดอก ดอกเป็นช่อ ออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกสีขาวหรือดอกชมพู กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว ปลายแยก 6 แฉก ดอกย่อยมีจำนวนมาก เกสรเพศผู้ 6 เกสร เกสรเพศเมีย 1 เกสร ดอกมีกลิ่นหอม หอมมากในช่วงกลางคืน ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม
มีถิ่นกำเนิดในไนจีเรียและเอธิโอเปีย
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ หรือปลูกเป็นแนวรั้ว
-
-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
2 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
3 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
4 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
5 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
6 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
7 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
8 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
9 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
10 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
11 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
12 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
13 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
14 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
15 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
16 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
17 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
18 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
19 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
20 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
21 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
22 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
23 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
24 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
25 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
26 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
27 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
28 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
29 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
30 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
31 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
32 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
33 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
34 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
35 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
36 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
37 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
38 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
39 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
40 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
41 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
42 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
43 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
44 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
45 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
46 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
47 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
48 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
49 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
50 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
51 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
52 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
53 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
54 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
55 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
56 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
57 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
58 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
59 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
60 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
61 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
62 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
63 Dracaena sp. ASPARAGACEAE
64 Dracaena sp. ASPARAGACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: