เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

กล้วยฤาษี

Diospyros glandulosa Lace
จันป่า เหล่โก่มอ
EBENACEAE
ไม้ต้นขนาดกลางสูง 5-15 เมตร เปลือกสีน้ำตาลแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันรูปมนหรือขอบขนาน กว้าง 3-5.5 ซม.ยาว 8-14 ซม.โคนสอบทู่ๆ ปลายหยักเป็นติ่งแหลมสั้น หลังใบมีขนนุ่ม ดอก ออกเป็นช่อ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน ดอกเพศผู้อยู่รวมกันเป็นช่อเล็กๆตามง่ามใบ ช่อหนึ่งมีหลายดอก ทั้งกลีบดอก และกลีบรองกลีบดอก มีอย่างละ 4-5 กลีบ ก้านดอกมีขนนุ่ม กลีบรองกลีบดอกยาว 4-6 มม. โคนกลีบเป็นรูปถ้วยปากกว้าง มีขนยาวๆ เป็นเส้นไหม กลีบดอกยาว 6-8 มม. โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นรูปเหยือกน้ำ เกสรตัวผู้มี 14-30 อัน ดอกเพศเมียออกเป็นดอกเดี่ยวๆ ตามง่ามใบ ลักษณะคล้ายดอกเพศผู้แต่ขนาดใหญ่กว่า ผล กลมหรือค่อนข้างกลมแป้น โต วัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5-4 ซม. สูง 2.5-3.5 ซม.ผลแก่มีขนเป็นกระจุกแน่นตามบริเวณกลีบขั้วและปลายผล กลีบขั้วเหยียดแผ่ ขอบกลีบเป็นคลื่นบ้างเล็กน้อย ผลแก่เป็นสีดำ
Trees 7-15 m tall. Leaves simple, alternate, ovate or elliptic, hairy, 8-18 by 3-6.5 cm. Flowers unisexual; male flowers with campanulate calyx; stamens 14-30; female flowers larger than male flowers; ovary hairy; stigma 4. Fruits globose or ovoid, greenish yellow. Flowering Mar.-May.
พบขึ้นตามป่าดิบเขา และป่าทุ่งหญ้า ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 750-1,500 เมตร
ผลสุกกินได้ เนื้อไม้แข็ง มัน หนักมีลาย สวย ชักเงาได้ดี นิยมใช้ทำด้ามปืน
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 1, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

7407 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
2 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
3 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
4 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
5 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
6 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
7 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
8 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
9 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
10 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
11 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
12 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
13 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
14 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
15 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
16 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
17 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
18 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
19 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
20 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
21 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
22 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
23 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
24 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
25 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
26 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
27 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
28 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
29 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
30 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
31 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
32 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
33 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
34 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
35 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
36 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
37 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
38 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
39 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
40 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
41 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
42 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
43 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
44 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
45 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
46 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
47 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
48 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
49 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
50 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
51 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
52 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
53 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
54 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
55 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
56 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
57 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
58 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
59 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
60 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
61 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
62 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
63 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
64 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
65 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
66 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
67 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
68 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
69 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
70 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
71 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
72 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
73 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
74 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
75 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
76 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE
77 Diospyros glandulosa Lace Ba Kuai Rue Si EBENACEAE
78 Diospyros glandulosa Lace Khuai ruesi, Chan pa EBENACEAE
79 Diospyros glandulosa Lace Kluai rue see EBENACEAE
80 Diospyros glandulosa Lace Kluai Rue See EBENACEAE
81 Diospyros glandulosa Lace kluai ruesi EBENACEAE
82 Diospyros glandulosa Lace Kluai ruesi EBENACEAE
83 Diospyros glandulosa Lace Kluai ruesi EBENACEAE
84 Diospyros glandulosa Lace Kluai ruesi EBENACEAE
85 Diospyros glandulosa Lace Kluai ruesi EBENACEAE
86 Diospyros glandulosa Lace Kluai ruesi EBENACEAE
87 Diospyros glandulosa Lace Kluai ruesi EBENACEAE
88 Diospyros glandulosa Lace Le Bo Hmo EBENACEAE
89 Diospyros glandulosa Lace Le Co Mo EBENACEAE
90 Diospyros glandulosa Lace กล้วยฤาษี EBENACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: