เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กล้วยไหล

Musa laterita cheeseman
กล้วยบัวสีส้ม
MUSACEAE
พืชล้มลุก ต้นเป็นเหง้าใต้ดิน มีไหลยาวแข็งแรง มักพบขึ้นกระจายเต็มพื้นที่เป็นกลุ่ม ลำต้นเทียมประกอบด้วยกาบใบสูง 1-1.5 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปขอบขนาน กว้างประมาณ 15-20 ซม. ยาว 8-12 เมตร ด้านล่างไม่นวลมาก ปลีช่อดอกออกเป็นช่อตั้ง ที่ปลายยอดมีกาบหุ้มสีส้มแกมเหลือง ดอกสีเหลือง ที่โคนปลีเป็นดอกเพศเมีย ด้านบนเป็นดอกเพศผู้ รียวตัวกันเป็นแนวคล้ายมือขนาดเล็ก ผล สีเขียวรูปกระสวยป่องกลาง มีสันสี่เหลี่ยม กว้างประมาณ 0.5-0.8 ซม. ยาวประมาณ 3-4 ซม. เปลือกหนาข้างในฟ่ามมีเนื้อและเมล็ดน้อย
ชอบขึ้นเป็นดงตามเชิงเขาหินปูนในป่าดงดิบทั่วไป พบมากในภาคเหนอ มีไหลแข็งแรงเป็นลำยาว พี่พันธุ์ด้วยไหลได้รวดเร็ว
นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับตามสวน

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

-

2147 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: