เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

กาสะลองคำ

Radermachera ignea (Kurz) Steenis
กากี แคะเป๊าะ สำเภาหลามต้น จางจืด สะเภา อ้อยช้าง ปีบทอง
BIGNONIACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ สูง 6-20 เมตร ลำต้นเปลา ทรงแคบ ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกตรงข้ามใบย่อย 2-5 คู่ รูปรีแกมหอก หรือขอบใบขนานแกมหอก กว้าง 2-6 ซม. ยาว 5-12 ซม. ปลายเป็นติ่งโคนแหลม ดอก สีเหลืองทองหรืออมส้ม ออกเป็นกระจุกที่กิ่งและลำต้น กระจุกละ 5-10 ดอก ทยอยบาน กลีบรองกลีบดอกเป็นถ้วยสีม่วงอมแดง กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ยาว 4.5-7 ซม. ส่วนกลางป่องเป็นกระเปาะ ปลายเป็นแฉกสั้น ๆ 5 แฉก เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. เกสรผู้ 4 อัน ผล เป็นฝักยาว 35-90 ซม. เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดมีปีก
พบตามธรรมชาติทั่วไป โดยเฉพาะบนเทือกเขาหินปูนที่ค่อนข้างชื้นทางภาคเหนือ ออกดอกเดือน มีนาคม-เมษายน
เป็นไม้เบิกนำ โตเร็ว ให้ดอกสวยงาม ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ดี
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

20476 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: